ข้อละเว้นกับข้อหลีกที่ไม่น่าจะปรากฏครั้นเมื่อใช้งานวิทยุสื่อสาร

ในการใช้งานวิทยุสื่อสาร ควรจะงดช่องการส่งข่าวคราวเป็นช่วง ๆ เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถ ส่งแทรกได้ และจะเป็นการบำรุงรักษาอายุการใช้งานของภาคการส่งวิทยุได้ พูดให้เสียงดังปานกลาง ดังกว่าเสียงดังรบกวนเข้าแทรกภายในบริเวณที่พูด แต่ไม่ถึงกับเป็นการตะโกน และจำเป็นต้องเว้นช่องไฟ ระหว่างไมโครโฟนกับปากราว 2 นิ้ว (ห่างเกินไปเสียงจะแผ่วๆ ใกล้เกินพอดี เสียงจะแตกพร่า ทำให้ฝ่ายรับอาจจะฟังไม่เข้าใจหรือเปล่าอาจจะรับข้อความได้
ที่สำคัญควรหลบหลีกเป็นอันมาก คือ ไม่ควรจะใช้กำลังส่งออกอากาศพร่ำเพรื่อ ไม่สมควรกินเวลาในการปรับความถี่ หรือเปลี่ยนแปลงความถี่บ่อยเกิน อีกทั้ง มิน่าใช้ภาษาย่อยในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ อาทิภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาใต้ ภาษาเหนือ ฯลฯ ห้ามใช้เครื่องมือวิทยุที่มิเที่ยงธรรมโดยนิตินัย ห้ามพูดเล่นๆ คำสบถ คำไม่สุภาพ ไม่ก็พูดเรื่องส่วนตัว ห้ามใช้วิทยุบอกข่าว ในขณะที่ผู้อื่นกำลังส่งข่าว ออกอากาศอยู่ ห้ามกดสวิทซ์ ไม่ก็ปุ่มพูด โดยมิตั้งใจไม่ก็ กดเล่นเด็ดขาด เพราะว่าอาจเป็นเหตุให้คนอื่นที่รับฟังเกิดการเข้าใจผิดหรือไม่ก็เป็นอันตรายได้ ห้ามประลองไมโครโฟน ด้วยการเป่าไมโครโฟน ห้ามส่งเรื่องราวที่ผิดกฎเกณฑ์ผ่านเครื่องวิทยุสื่อสาร ห้ามส่งเนื้อความสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือไม่ก็ป่าวประกาศธุรกิจการค้าเพื่อการพาณิชย์ ไม่แผดเพลง เป่าปาก ไม่ก็เสียงเอฟเฟคต่าง ๆ ไม่ส่งข้อความโฆษณาหาเสียง ให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองหลากหลาย ท้ายที่สุดพึงจะห้ามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเร่งรีบ นอกเสียจากว่า มีเหตุคับขันจริง ๆ เท่านั้น

This entry was posted in สินค้า and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.