งานปรับปรุงโครงครั้นเมื่อปรากฏสภาวะการอาคารทรุด

เมื่อปรากฏเหตุการณ์อาคารทรุดเราต่างหนักใจที่ต้องพะวักพะวงในเรื่ององค์ประกอบ จึงมีกลยุทธ์ดังนี้
1.1 งานเสริมความแข็งของเค้ าโครงอาคารทรุด ด้วย Cabon Fiber เป็นวิธีการที่ใช้ในการต่อเติมความสามารถเฉพาะในการรองนํ้าหนักประทุก และช่วยซ่อมแซมการแอ่นตัวที่ มากเกินกำหนด ด้วยการต่อเติมวัสดุข้างนอก โดย “แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์”
1.2 งานปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กคือการซ่อมแซมคอนกรีตที่เกิดการกัดเซาะ หลุดร่อน หรือ แตกร้าว เนื่องมาจากอายุของโครง, โครงในนํ้าทะเล หรือโครงร่างที่ถูกจับต้องเข้ากับสารเคมี
1.3 งานฟื้นฟูรอยร้าวโครงอาคารทรุด โดยแนวทาง Epoxy & PU Rasin Injection เป็นการแก้ไขคอนกรีตที่เกิดรอยแยกร้าวบนโครงคอนกรีต เพื่อจะเกี่ยวโยงผสมผสานเนื้อคอนกรีต และให้องค์ประกอบคอนกรีต กลับรองรับนํ้าหนักได้ดังเดิม
1.4 งานอัดแก้รอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection เป็นการฟื้นฟูคอนกรีตที่มีการรั่วไหลซึมของนํ้าผ่านเค้าโครงคอนกรีต โดยการอัดฉีดพ่น PU Foamเข้าไปยังโพรง หรือจุดรั่วซึม
การแก้ไข หุ้มพื้นผิวคอนกรีต การฟื้นฟู หุ้มพื้นผิวคอนกรีต มีวัตถุต่างๆนาๆให้เลือกเฟ้นใช้ ทั้งนี้ขึ้นกับจุดประสงค์การใช้งานของพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น
2.1 งานพื้นอิพ็อกซี่ การปรับปรุง ฉาบพื้นผิวคอนกรีต ด้วยอุปกรณ์ Epoxy Rasin เพื่อที่จะ
– ทาให้ทั่วบริเวณพื้นคอนกรีตไม่ก็ที่ชื้นก่อนที่จะใช้อีพ็อกซี่ทับหน้า
– ปกป้องความชื้นชั่วครู่บนพื้นคอนกรีตใหม่พร้อมทั้งพื้นผิวคอนกรีตที่มีความชื้น
– ทนทานต่อแรงกระทบพร้อมทั้งรอยขีดข่วนได้ดี, รับมือความชื้น,
– ปกป้องรอยแยกร้าวที่มีขนาดย่อม ลดแรงหนุนของความชุ่มชื้นที่มาจากดิน
– มีสีให้เลือกเฟ้นมากมายสี (ตาม Color Chart)

This entry was posted in บริการ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.